3D GeoBIM

Een Brug Bouwen tussen 3D Geo en BIM

Draag bij aan het eenvoudiger beschikbaar krijgen van 3D geo-data in je BIM project!

We bieden een unieke kans voor jou om met de producenten van 3D Geo-data in gesprek te gaan. Zij vertellen je alles over de data en met jouw kennis en praktijkervaring kun je hen laten weten waar jullie tegenaan lopen en hoe lastig het is om 3D geo-data in je project beschikbaar te krijgen. Je hebt wellicht ook een idee hoe het eenvoudiger zou kunnen. Voel je je aangesproken dan zoeken we jou voor ons project! Deelname is gratis en leerzaam. We vragen er wel wat voor terug door de voorbeelden uit jullie praktijk in te brengen en actief deel te nemen aan een van onze ronde tafels.

Lees verder over wat we hebben georganiseerd.

Bepaal welke ronde tafel voor jou geschikt is en schrijf je dan in op deze pagina.

IK WIL BIJDRAGEN en schrijf me in voor een van de rondetafel sessies

Een DigiGO versnellingsproject geïnitieerd door GeoBIMexperts  

Het gebruik van 3D data en visualisaties is gemeengoed geworden in de bouwsector. Ook in de “geo-wereld” is er de laatste jaren vooruitgang geboekt qua aanbod van 3D data en ontwikkeling van software. Dat maakt het nu mogelijk 3D Geo-data te gebruiken binnen de voor de bouw specialistische tooling. Er is een toenemende behoefte om actuele (3D) informatie van de omgeving te betrekken in het BIM proces. Dat stuit echter in de praktijk nog op een aantal drempels. Het 3D GeoBIM versnellingsproject beoogt het gebruik van vooral open 3D Geo-data efficiënter, gebruiksvriendelijker en toegankelijker te maken en bovenal kennis er van te verzamelen en ontsluiten. 

DigiGO

DigiGO jaagt digitaal samenwerken in de bouwsector aan door verschillende versnellingsprojecten te ondersteunen. De bedoeling is samen optrekken om bedrijven en de hele sector slimmer en sneller te maken. Kortom: een aanpak waarmee de gebouwde omgeving versneld digitaliseert. Deze aanpak past helemaal in de visie en ambitie van GeoBIMexperts. Door kennis te delen bouwen we samen aan vooruitgang in de wereld die steeds meer digitaal wordt en waar data als het nieuwe goud wordt gezien. Een initiatief zoals 3D GeoBIM past hier prima in. We zijn dan ook verheugt en trots dat dit project erkenning heeft gekregen als officieel versnellingsproject. Nu gaan we graag met jullie aan de slag!

Doe mee met ons project!

Het project richt zich in eerste instantie op het gebruik van de volgende 3D Geo-data:
- 3D BAG : gebouwen, verstrekker: TU Delft
- 3D basisvoorziening : city-modelling, verstrekker : Kadaster
- 3D AHN: maaiveld gegevens, verstrekker: Het Waterschapshuis

illustratie 3D BAG

Het project bestaat uit 3 fasen:

  1. Een inventarisatie van knelpunten en behoeften via ronde tafel bijeenkomsten met stakeholders uit meerdere domeinen. Dit is de fase waar we nu staan en waar iedereen aan bij kan dragen.
  2. Het formuleren en bundelen van kennis tot ‘best-practices’ / kenniskaarten over 3D GeoBIM en het beschikbaar stellen van deze informatie.
  3. Rapporteren en formuleren van een toekomstvisie voor een situatie over 5 jaar.

Beoogd wordt een structurele verbetering in (kennis van) data, dataformaten en software te bewerkstelligen om makkelijker te werken met 3D omgevingsdata op nationaal niveau.

Een uitnodiging: "Doe mee met de ronde tafel sessies!"

We organiseren dit jaar drie keer een rondetafelgesprek. De verstrekkers van boven genoemde datasets stellen een ruimte op locatie beschikbaar om informatie over de data te presenteren de wensen te inventariseren en samen te werken aan kennisdeling. De doelgroep: BIM-ontwerpers, GIS experts en software makers die actief zijn in de bouwsector. Julie kunnen aan één van de drie sessies mee doen.

Data voor de sessies: (ochtendprogramma plus lunch)

 donderdag 13 oktober 2022 bij Kadaster in Apeldoorn (over 3D basisvoorziening)

 donderdag 17 november 2022 bij TU Delft in Delft (over 3D BAG)

donderdag 15 december bij Het Waterschapshuis in Amersfoort (over de AHN 3 en AHN 4)

Breng Usecases mee! 

We vragen deelnemers een use-case uit de praktijk kort en bondig aan te leveren. Voorafgaand aan de sessie zullen we dan met enkelen van jullie presentaties en stellingen voorbereiden waarop andere deelnemers kunnen reageren. We willen een gesprek op gang brengen, waarbij de focus ligt op de uitdagingen en potentiële mogelijkheden van het gebruik en de toepasbaarheid van de verschillende 3D datasets. We kunnen ervaringen uitwisselen en de mogelijkheid gecreëerd om van elkaar te leren. De bedoeling is dat de knelpunten zo concreet mogelijk op tafel komen en de vraag “Wat zou er beter kunnen?” wordt beantwoord. Dit kan vervolgens worden meegegeven aan de verstrekkers van de 3D Geo-Data zodat zij eventueel de eisen aan de data kunnen aanpassen en de wensen kunnen meenemen in de verstrekking van de informatie.

IK WIL BIJDRAGEN en schrijf me in voor een van de rondetafel sessies

deel 3 CloudCompare result

Kennis delen! Het levert wat op.

Alle resultaten uit dit project alsmede de al aanwezige kennis en ervaring stellen we centraal beschikbaar. Als deelnemer wordt je daarnaast actief op de hoogte gehouden van nieuwe inzichten, kennis en ervaringen op dit thema. Mee doen loont dus! Zo creëren we met zijn allen een groot 3D GeoBIM kennisplatform en helpen we mee aan de versnelling van de digitalisering op het gebied van omgevingsinformatie. Wil je meer weten kun je ook altijd los contact met ons of een van onze GeoBIMexperts opnemen.

Images met dank aan Lammerts engineering. 

Ik wil meer weten