<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=653894673610194&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

GeoBIM2020

GeoBIM2020 - Een verslag

De organisatie, het evenement

GeoBIM2020 – uiteraard een MUST SEE voor GeoBIMexperts. Een wereldwijde doelgroep – alhoewel op CET tijdsschema, dus best wel Europees – met bijdragen uit allerlei landen en branches. Zoals het echt GeoBIM betaamt, gaat het de ene keer meer over BIM en dan meer over Geo – als je tenminste dat onderscheid mag en wil maken. Want ‘BIM is een proces’ en Geo in zekere zin meer een techniek en een vaardigheid. In die zin past het bijzonder wel in een BIM aanpak.

DAG EEN

Belangrijke themas en presentaties

Voor GeoBIMexperts is wat betreft dit filosofische onderscheid de meest belangrijke ontwikkeling de adoptie van de ISO 19650 standaard. Die kwam gelukkig ook aan bod bij verschillende lezingen, allereerst bij Anne Kemp van Atkins in de Plenaire sessie. Mevrouw Kemp had een presentatie van 10 minuten met een inhoud en snelheid die alleen in superlatieven valt te beschrijven – als je de context al hebt viel alles prachtig op zijn plaats maar zonoder dat schoot het bericht ruim overlangs. Atkins is betrokken in het project van de UK overheid genaamd ‘National Digital Twin’ – waarin geo in feite het verbindende raster is waarop allerlei BIM data kan worden gezet en opgenomen als een 'System of Systems'.

GeoBIM2020 dag 1 - OneNote_12

BIM als proces

Afgelopen mei vertrok ik bij Bentley Systems en het BIM – begrip heeft voor mij altijd de context gehad van de UK standaarden en de toepassing ervan in overheidsprojecten zoals Crossrail, Highways England en de nieuwe snelle treinverbinding naar Liverpool, de HS2. Toen ik weer in Nederland ‘landde’ verbaasde me het primitieve niveau van de BIM discussie, terwijl het materiaal toch krap 50 kilometer westwaarts voorhanden is. Het lijkt me dat met ISO 19650 de rest van de wereld zich toch aan de UK verworvenheden kan optrekken.

(1) Plenary Sessions GEOBIM 2020 31220 - YouTube — Mozilla Firefox_5

Een andere presentatie die sterk mijn aandacht trok was die van een zekere Marzia Bolpagni, van Mace Group, UK. Deze mevrouw is ‘Doctor’ en ik verwachtte een droog wetenschappelijk verhaal, maar nee, deze mevrouw wist allerlei complexe en essentiële zaken uit de praktijk heel helder voor te stellen – ook weer in een hoog tempo. Zij wees op het feit dat we steeds spreken over Level of Detail, maar wat er nog is, is een ‘level of Information need’. Prachtig. Sinds een paar weken is er een nieuwe standaard voor uit - EN 17412-1. Het BIM Loket heeft er ook een webinar aan gewijd.

GeoBIM2020 dag 1 - OneNote_58

Een laatste eye opener en belofte voor de toekomst werd geïntroduceerd door mevrouw Christine Perey als voorzitter van het thema over de ‘Geopose’ standaard. Die helpt bij het positioneren van Augmented reality viewpoints binnen gebouwen of waar onvoldoende GPS bereik is. De standaard is in ontwikkeling maar zal naar alle waarschijnlijkheid snel commercieel kunnen worden ingezet. Een paar voorbeelden werden gegeven door Marco Tillman, van Here Technologies uit Frankfurt.

GeoBIM2020 dag 1 - OneNote_93

Mannen en vrouwen

Natuurlijk werden er ook lezingen gehouden door mannen, natuurlijk de wat minder spannende thema’s zoals OGC standaarden, interessante onderwerpen zoals de ‘Digital City Rotterdam’ en het vergunningenproces van Estland waarin Future Insight ook genoemd werd; Presentaties van BAM en Ballast Nedam die bekend voorkwamen voor wie de EsriNL conferentie van afgelopen september hebben gevolgd; en tenslotte de korte en lange presentatie van Esri USA die een grote hoeveelheid voorbeelden liet zien van reality models geïntegreerd in het ArcGIS platform. Soms wat ‘glad’ vormgegeven maar wie door de Amerikaanse stijl heen kijkt ziet toch een grote sprong voorwaarts en feitelijke projecten. In de presentatie van Estland en de paneldiscussie die volgde werd ook over ‘ROI’ van de Digital Twin gesproken, en het visionair leiderschap dat van de overheid wordt verwacht in dit verband. Niet ten onrechte lijkt me.

GeoBIM2020 dag 1 - OneNote_81

Maar wel of geen toeval, geen van de mannelijke presentaties haalde het niveau van de dames!

Conclusie dag één

Wat we leerden van deze eerste dag: GeoBIM2020 laat zien dat er op veel terreinen, zowel theoretisch als praktisch, vooruitgang is geboekt met de integratie Geo en BIM. Voor de één vanzelfsprekend, voor de ander een grote verrassing.

Conferentietechniek

Qua uitvoering had GeoBIM2020 voor een Youtube platform gekozen – genaamd webinarwall - het werkte vrij redelijk maar niet al te intuïtief als je van de sessies naar de agenda wilde terugspringen bijvoorbeeld. Na 2 dagen wende het overigens wel. Lastig punt van deze techniek is de onvoorspelbaarheid van de kwaliteit van het videobeeld. Tot mijn grote verbazing zag alles er op Firefox dramatisch slecht uit maar op Opera (chrome) of Safari prima. Raadselachtig. Uitermate vreemd is dat als je een live uitzending even stopt, je een aantal youtube videos krijgt voorgeschoteld die helemaal niets met het seminar te maken hebben, maar op basis van je eigen profiel at google van je heeft. Erg verwarrend. Een voordeel van de YT techniek is wel dat je tijdens de presentatie gemakkelijk de paar uur van de sessie kan terugkijken. Maar in vergelijking met het ook grote evenement van EsriNL was die laatste qua virtueel conferentieplatform heel wat geschikter.

IMG_1835

DAG TWEE

Kiezen

De organisatie kon klaarblijkelijk met gemak een tweede ‘virtuele’ dag volplannen en dat verbaast mij ook niet. Zelfs als je maar één aspect van GeoBIM zou pakken, bijvoorbeeld ‘hoe kunnen we waarde creëren met GeoBIM’ dan nog zou je , zoals Marc Goldman van Esri zei: ‘daar wel een hele dag over kunnen praten’. Nu moest het op deze dag ook nog gaan over ‘Construction 4.0’; Gebruik van Data in ‘Lean Construction’; rol en ontwikkeling van standaarden; GeoBIM Maturity als geheel; gebruik van Reality Data; Registatie van ondergrondse leidingen in Singapore; ontwerpen van tunnels, ontwerpen, bouwen, vergunningen aanvragen van Covid-19 containers; plannen en ontwerpen van nieuwe spoorwegen; gebruik van BIM in Noord-China, enfin – veel dus. Daarbij was het soms lastig om te kiezen tussen de twee 'concurrent' - ja soms dus echt concurrerende sessie. Gelukkig kon je, als je snel was, de andere sessie nog snel terugkijken met de Youtube slider..

Uitgelicht

Wat sprong er tussen al dat moois voor mij uit? Allereerst de enthousiaste presentatie van twee sessievoorzitters, te weten Remco Takken van de eerste morgensessie genaamd ‘Build Better Cities With Geobim Technologies’ en daarnaast Ananya Narain die de middagsessie ‘Geobim Maturity Model’ modereerden en vooruitstuwden. Remco kennen we natuurlijk als een doorgewinterde professional die zijn vak bijzonder goed verstaat. Ananya had zelf ook een presentatie in de ochtend getiteld ‘GeoBIM solutions for resilient infrastructure’, ze is al langer bij de organisatie Geospatial World, die ook dit congres feitelijk organiseerde. Een bijzonder heldere en goed geïnformeerde – alweer- dame!

GEOBIM 2020 - Opera_80

 

GeoBIM Maturity

In de middagsessie met als titel en onderwerp het ‘GeoBIM Maturity Model’ spraken voorafgaand aan de paneldiscussie Marc Goldman, AEC director bij Esri, Dean Hintz, Senior Analyst bij Safe software (maakt FME) en Francesca Noardo van TUDelft.

GEOBIM 2020 - Opera_154

Vooral Marc en Dean zitten vol in de praktische implementatie van GeoBIM en Francesca eveneens diep in de techniek. Hun presentaties waren op zich al zeer leerzaam, die van Dean het meest leek me, vooral toen het ging over welke integraties vanaf welke kan nu moeilijk zijn en andere niet. Hij vermeldde dat van GIS naar BIM makkelijk was vanwege ‘simpel naar complex’ maar dus andersom niet .. Interessant en het is maar dat u het weet. Uiteindelijk ging het in de paneldiscussie over de compleetheid en waarde van dat Maturity model. De deelnemers vonden het een aardig software landschap, maar de algemene mening was dat het niets zei over aspecten van een implementatie: de workflows, de data, de kwaliteit en hoe mensen in die processen een rol spelen. ‘Mature’ zijn is ruimschoots meer dan wat je allemaal ‘bezit’, dus vooral ‘hoe je dingen doet’. Belangrijk om je dat te realiseren.

GEOBIM 2020 - Opera_151

buildingSMART en openBIM

Even helemaal terugspoelend naar het begin van de dag, sprak Richard Petrie, CEO van buildingSMART International. Allereerst dacht ik: wat een saaie keynote .. en daarin hinderde de ‘virtual’ vorm van deze conferentie wel, lastig om er zo als eerste in te komen als het onderwerp ‘de waarde van openBIM’ betreft. Maar even doorzetten en goed luisteren – dan is het toch terecht dat buildingSMART deze dag opende – ze hebben veel betekend op het gebied van GeoBIM en het aardige is dat het vooral vanuit de BIM kant wordt bekeken. Er is nogal wat ‘Geo’ op deze conferentie dus het was goed de balans tussen de 2 werelden in de gaten te houden. Gaandeweg vroeg ik mij af waarom dat ‘openBIM’ nu zo belangrijk is maar al in de presentatie werd dat duidelijk, en achteraf na het volgen van deze hele dag, werd dat duidelijker en duidelijker.

IMG_1800

(Nationale) Digital Twin(s)

Een cruciaal concept van waar we met GeoBIM mee bezig zijn is het kunnen verbinden van 2 werelden. Maar dat is niet een paar gebouwtjes op een kaart zetten. Het is een heleboel modellen, van verschillende oorsprong met elkaar kunnen combineren. Modellen gemaakt door verschillende makers en bronnen, met verschillende disciplines, verschillende granulariteit, verschillende doelgroepen – en toch: kunnen combineren. Dat kan alleen maar als er met open standaarden wordt gewerkt. Het doel: het ‘system of systems’ kunnen (let wel: niet moeten) bouwen. En zo past – met een zekere helikopterview – deze dag prima op de eerste en de introductie van mevrouw Anne Kemp over de National Digital Twin.

GEOBIM 2020 - Opera_100
Tijdens veel presentaties kwam die Digital Twin aan de orde. De wat meer gevorderden in dat onderwerp geven aan dat er niet ‘1 digital twin’ bestaat maar meerdere. Interoperabiliteit tussen die twins is dan dus een conditio sine qua non. De digital twin kan op zichzelf een mooi voorbeeld zijn van een GeoBIM integratie – maar is niet hetzelfde. Uiteindelijk gaat het met de DT welke analyses en toepassingen je er op kan realiseren en dan komen we weer in het thema van de presentatie van dag 1: ‘wat is het Level of Information need? Daar kan meer dan 1 dag over gevuld worden. En is bij iedereen anders.

GEOBIM 2020 - Opera_116

In veel gevallen (ook Rotterdam de eerste dag) wordt ‘digital twin’ bij een stad gelijk gesteld aan een digitaal stadsmodel. Laten we dat voor het moment maar even goedkeuren. Rotterdam had een aantal interessante inhoudelijke voorbeelden waar ze dan qua toepassingen aan denken. Ik wil op deze plaats de presentatie van Jarmo Suomisto er even uithalen, van de stad Helsinki die al meer dan 30 jaar met de ontwikkeling van hun stadsmodellen bezig zijn.

GEOBIM 2020 - Opera_11

Hun oplossing is een tandem van een reality model dat geometrisch heel nauwkeurig is en een digitaal stadsmodel dat vooral ook (à la SpotInfo) gegevens over gebouwen kan presenteren. Geheel open en op het web te bekijken, en wel hier: https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/information/general/3d/

GEOBIM 2020 - Opera_4

Voorbeelden

Tijdens de paneldiscussie van het Maturity Model kwam aan de orde wat voor ons allemaal – ‘wij GeoBIM professionals’ van belang is: hoe tonen we aan wat de benefits zijn? Wat is de waarde van GeoBIM dus hoe kunnen we betaald worden? Die vraag kent niet voor alle vakgebieden hetzelfde antwoord, maar het is wel duidelijk dat hoe meer je kunt integreren en dus hergebruiken, hoe ‘goedkoper’ het resultaat is en dus hoe gemakkelijker je een return on investment bereikt.
Ook vandaag kwamen er weer prachtige plaatjes voorbij, zoals van het California Department of Transportation (CALTRANS), compleet met dynamische animaties van een ontworpen snelweg. Bekend natuurlijk, maar aangename afwisseling ten opzichte van de soms wat saaie ‘talking heads’. En onder de plaatjes soms de briljante expertise van Safe software, weer als inleiding op het Maturity model.

Conclusie dag twee en hele conferentie

Als afsluitende presentatie was er een zekere Amr Raafat van Windover Construction. Hij mocht ons vertellen dat we de echte waarde van al het digitale moois pas gaan zien als we alle nieuwe technieken gaan combineren. Hij gaf daarbij wat voorbeelden van robots en 3D printing - niet direct GeoBIM zou je zeggen maar Amr wist er toch die draai aan te geven. Best een leuke afsluiteing, dat we moeten koersen op het samen werken. Was dat ook niet het motto van GeoBIMexperts?

IMG_1869

IMG_1865

Deze conferentie moest met de juiste aandacht worden gevolgd en op een bepaalde manier al ‘in je hoofd’ worden samengevat om het totale nut te kunnen waarderen. Ik heb het hier proberen te doen, althans wat ik er uit naar voren heb gehaald. Naast die grote onderwerpen waren er veel kleinere en nuttige, zoals over het belang van en de kwaliteit van Data, de Nederlandse Basis Infra, Digital Twins en een Europees vergunningenbeleid, etcetera. Daar zal altijd wel voor een specialist iets bij zitten.

Wellicht komen de presentaties online, maar wie echt iets meer de diepte in wil neemt natuurlijk met GeoBIMexperts contact op!
Dan druk je op de knop hieronder om verder met ons te praten:

Ik wil meer weten