<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=653894673610194&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Digital Twin

Digital Twin is GeoBIM

De Digital Twin is het buzzword van de laatste paar jaar en niet geheel ten onrechte: als de strategie goed is, kan dit concept enorm bijdragen aan de optimalisatie van ontwerp- en beheerprocessen. Het enige is: er bestaat niet een digital twin; zelfs ook niet een 'ideale digital twin' of 'de beste digital twin-leverancier'. Er zijn digital twins zonder en uiteraard met grafische representaties. Er zijn digital twins voor planning, projecten, operationele processen en analyses. Er zijn twins met en zonder geografische gegevens. Maar bij de assets die gerelateerd zijn aan infrastructuur horen die er natuurlijk wel bij.
Meer nog dan met BIM en GIS gaat het bij de digital twin om wat uw organisatie wil bereiken met de technologie.

Als we als GeoBIMexperts betrokken zijn in die processen, helpen we met kennis van zaken bij de haalbaarheid en fasering van de stappen op weg naar de 'digital twin maturity'.

Ik wil meer weten
HSV_iModel_Distribution_Substation.mp4 - VLC Media Player
Image courtesy of Bentley Systems