<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=653894673610194&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Integratie van Geo-informatie en BIM 

Kennis delen en samenwerken is het echte Bouwen

Wat we doen

GeoBIMexperts levert diensten op het snijvlak van BIM en Geo-informatie, onafhankelijk van leveranciers en gebaseerd op standaarden.  Met onze diensten haalt u meerwaarde uit uw organisatie door het optimaal benutten van bestaande en nieuwe technologie en data. Onze experts maken de complexere wereld van informatie technologie begrijpbaar en werkbaar en helpen bij de digitalisering van werkprocessen.

 

cnEMVSUv_400x400 - kopie (2)

Werkvelden

BIM, GIS en Digital Twin technologie in diverse Branches van Overheid tot Industrie

neonbrand-y_6rqStQBYQ-unsplash - kopie

Werken met ons

Wil je bij of met ons komen werken? Een partner worden?  Kijk wat we bieden.

Onafhankelijke product- en vakkennis

GeoBIMexperts is een onafhankelijk bedrijf dat geen verkooprelaties met leveranciers heeft. Wij leveren adviezen en ondersteunen opdrachtgevers in het realiseren van oplossingen op basis van onze kennis, opgedaan in projecten. Die kennis betreft de GeoBIM gerelateerde processen en de daartoe te gebruiken software. Oplossingen van zowel grote marktpartijen, maar zeker ook innovatieve toepassingen van startups en niche aanbieders.

Wij geloven in het belang en de kracht van het benutten van standaarden. We werken landelijk mee aan het verder definiëren van deze standaarden en benutten deze waar relevant in onze dienstverlening

GeoBIM

Geoinformatiesystemen of ook wel GIS bestaat al sinds de jaren 80 voor het digitaal vastleggen van allerlei aan het aardoppervlak gerelateerde thema's. CAD bestaat ook al tijden ten behoeve van design. Het BIM concept is er sinds de UK in 2007 de BS1192 definieerde. GIS en BIM kennen beide grafische software als basis en hebben eigen standaarden voor informatie uitwisseling.  Zowel technisch als ook organisatorisch en procesmatig.

De ontwikkeling van Geo en BIM heeft initieel vooral parallel plaats gevonden. Dit zowel vanuit het oogpunt van informatiegebruik, als ook omdat BIM zich initieel met name op het ontwerp- en realisatietraject van bouwwerken richtte en Geo in die omgeving meer op het beheer. Dit heeft geleid tot twee werelden die elkaar niet zomaar begrijpen. Dat kost natuurlijk tijd en geld. De werelden groeien echter naar elkaar toe, door het delen van kennis en uiteraard betere softwaretechnologie. GeoBIM is de term die de twee werelden met elkaar verbindt.

Images courtesy Esri Inc
Ik wil meer weten