<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=653894673610194&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

GeoBIM

Eindelijk één werkelijkheid

GeoBIM is het nieuwe werkveld dat de combinatie van Geo en BIM aanduidt. In werkelijkheid is het niet een techniek, maar meer een integratiebenadering die gebaseerd is op een combinatie van data en standaarden. Wellicht wel in 1 tool beschikbaar gemaakt – afhankelijk van de eisen en wensen en beschikbare middelen.

Al snel komt dan de financiële afweging: wat kost dat SmartCity model en wat levert het op? Waarom Geo als we al zo goed met BIM bezig zijn?

Recentelijk is er een studie bechikbaar gekomen van Geospatial Media Analysis, GeoBIM Market in AEC Industry: Technology Trends, Value Propositions, Market Size, Readiness Index, and Maturity Model. Daarin wordt aangegeven dat volgens McKinsey Global Institute in de komende 10 jaar, ook in het 'post Covid tijdperk, er wereldwijd 57 triljoen in infrastructuur moet worden geïnvesteerd en dat volgens GMA een geïntegreerde Geo en BIM benadering daarbij bijna 6% kan helpen reduceren in de totale kosten.

Maar ook kwalitatieve aspecten, zeker in het kader van leefbaarheid, risico's, calamiteiten vragen om een integrale benadering van Geo en BIM. Kwaliteit en optimalisatie van de infrastructuur van energie, water, wegen en spoorwegen kan op het hoogste niveau worden gebracht. De term Digital Twin komt in beeld en wanneer die geodata bevat, maakt duidelijk wat het ideaal is.

De combinatie van Geo en BIM: het is het sluitstuk van de 'ruimtelijke' software: CAD en GIS die vanaf de beginjaren '90 begin te groeien, Ofwel: we staan weer aan het begin van een nieuw tijdperk. Daarom is er GeoBIMexperts.

Ik wil meer weten
vgis crossing
Header image courtesy of TU Delft

Image courtesy of vGIS.Inc