<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=653894673610194&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Wat wij bieden

Wat wij bieden

GeoBIM

“Integratie tussen Geo-informatie en BIM” zegt onze homepage en dat is het werkveld waarin we ons bewegen. Onze primaire activiteit daarbinnen is het leveren van expertise op die twee gebieden. We willen ons richting op de uitdagingen die te maken hebben met de combinatie van die twee, niet noodzakelijk de losse onderdelen. Alhoewel als dat gevraagd wordt, we dat ook kunnen.

Resources en bemensing

We beschikken over een groot netwerk van resources. Hier vallen ook onze zusterondernemingen Ruimteschepper en GeoExperts onder. Deskundigheid op het gebied van Geo-informatie en BIM is ruim voorhanden. Afhankelijk van de wens en soort opdracht kunnen we kiezen wat de beste bemensing van een ondersteuningsvraag is.

Type activiteiten

Op deze site staan een aantal diensten en vakgebieden vermeld waarin we acteren. Daarbinnen kunnen we diverse activiteiten ondersteunen op strategisch en tactisch niveau zoals beleidsvorming en een implementatie verzorgen. Meedraaien in een project, maar ook project- of programmamanagement ligt in ons expertisegebied. De kennis en kunde is voorhanden.