3D GeoBIM

Een Brug Bouwen tussen 3D Geo en BIM

Eenvoudiger beschikbaar krijgen van 3D geo-data in je BIM project

Dat was het doel van drie rondetafelgesprekken die eind 2022 plaatsvonden tussen bouwers uit de praktijk en de verstrekkers van 3D Geodata. BIM-ontwerpers, GIS experts en software makers die actief zijn in de bouwsector spraken met het Kadaster, TU Delft en het Waterschapshuis. De gesprekken werden uitgevoerd als de eerste fase van Het 3D GeoBIM versnellingsproject. Van digiGO.

Een DigiGO versnellingsproject geïnitieerd door GeoBIMexperts  

Het gebruik van 3D data en visualisaties is gemeengoed geworden in de bouwsector. Ook in de “geo-wereld” is er de laatste jaren vooruitgang geboekt qua aanbod van 3D data en ontwikkeling van software. Dat maakt het nu mogelijk 3D Geo-data te gebruiken binnen de voor de bouw specialistische tooling. Er is een toenemende behoefte om actuele (3D) informatie van de omgeving te betrekken in het BIM proces. Dat stuit echter in de praktijk nog op een aantal drempels. Het 3D GeoBIM versnellingsproject beoogt het gebruik van vooral open 3D Geo-data efficiënter, gebruiksvriendelijker en toegankelijker te maken en bovenal kennis er van te verzamelen en ontsluiten. 

DigiGO

DigiGO jaagt digitaal samenwerken in de bouwsector aan door verschillende versnellingsprojecten te ondersteunen. De bedoeling is samen optrekken om bedrijven en de hele sector slimmer en sneller te maken. Kortom: een aanpak waarmee de gebouwde omgeving versneld digitaliseert. Deze aanpak past helemaal in de visie en ambitie van GeoBIMexperts. Door kennis te delen bouwen we samen aan vooruitgang in de wereld die steeds meer digitaal wordt en waar data als het nieuwe goud wordt gezien. Een initiatief zoals 3D GeoBIM past hier prima in. We zijn dan ook verheugd en trots dat dit project erkenning heeft gekregen als officieel versnellingsproject.

Fasering van het project:

  1. Een inventarisatie van knelpunten en behoeften via ronde tafel bijeenkomsten met stakeholders uit meerdere domeinen. Deze fase is afgerond. De presentaties kun je afzonderlijk downloaden van onze downloadsite. Wil je meerdere presentaties laat ons dat weten met onderstaande knop.
  2. Het formuleren en bundelen van kennis tot ‘best-practices’ / kenniskaarten over 3D GeoBIM en het beschikbaar stellen van deze informatie. Dit is waar we nu - jnuari 2023 - mee bezig zijn.
  3. Rapporteren en formuleren van een toekomstvisie voor een situatie over 5 jaar.

Beoogd wordt een structurele verbetering in (kennis van) data, dataformaten en software te bewerkstelligen om makkelijker te werken met 3D omgevingsdata op nationaal niveau.

 

Images met dank aan Lammerts engineering. 

Ik wil meer weten