<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=653894673610194&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

3D GeoBIM

Een Brug Bouwen tussen 3D Geo en BIM

Eenvoudiger beschikbaar krijgen van 3D geo-data in je BIM project

Dat was het doel van drie rondetafelgesprekken die eind 2022 plaatsvonden tussen bouwers uit de praktijk en de verstrekkers van 3D Geodata. BIM-ontwerpers, GIS experts en software makers die actief zijn in de bouwsector spraken met het Kadaster, TU Delft en het Waterschapshuis. De gesprekken werden uitgevoerd als de eerste fase van Het 3D GeoBIM versnellingsproject. Van digiGO. De resultaten zijn nu beschikbaar - zie voor de links het einde van deze pagina.

Een DigiGO versnellingsproject geïnitieerd door GeoBIMexperts  

Het gebruik van 3D data en visualisaties is gemeengoed geworden in de bouwsector. Ook in de “geo-wereld” is er de laatste jaren vooruitgang geboekt qua aanbod van 3D data en ontwikkeling van software. Dat maakt het nu mogelijk 3D Geo-data te gebruiken binnen de voor de bouw specialistische tooling. Er is een toenemende behoefte om actuele (3D) informatie van de omgeving te betrekken in het BIM proces. Dat stuit echter in de praktijk nog op een aantal drempels. Het 3D GeoBIM versnellingsproject beoogt het gebruik van vooral open 3D Geo-data efficiënter, gebruiksvriendelijker en toegankelijker te maken en bovenal kennis er van te verzamelen en ontsluiten. 

DigiGO

DigiGO jaagt digitaal samenwerken in de bouwsector aan door verschillende versnellingsprojecten te ondersteunen. De bedoeling is samen optrekken om bedrijven en de hele sector slimmer en sneller te maken. Kortom: een aanpak waarmee de gebouwde omgeving versneld digitaliseert. Deze aanpak past helemaal in de visie en ambitie van GeoBIMexperts. Door kennis te delen bouwen we samen aan vooruitgang in de wereld die steeds meer digitaal wordt en waar data als het nieuwe goud wordt gezien. Een initiatief zoals 3D GeoBIM past hier prima in. We zijn dan ook verheugd en trots dat dit project erkenning heeft gekregen als officieel versnellingsproject.

Het versnellingsproject is inmiddels afgerond en inmiddels mogen wij van digiGO de voorlopige resultaten al delen. Kies een van de onderstaande documenten:

De presentaties van de ronde tafels zijn ook beschikbaar, klik daarvoor hier.

Disclaimer: het project heeft een jaar in doorlooptijd gekend en daarom kan het zijn dat bepaalde gegevens in de documenten al weer wat verouderd zijn. De stand van techniek is uit het jaar 2022.

Nieuwere presentaties downloaden:

Online Friday 29 september 2023

D-Days 3D GeoBIM presentatie 15 november 2023

In de presentatie van 15 november vind je ook informatie over het vervolg van ons versnellingsproject: de GEOBIM Digideal.

Images met dank aan Lammerts engineering. 

Ik wil meer weten