<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=653894673610194&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Aanbestedingen

GeoBIMexperts helpt bij het opstellen en uitvoeren van uw aanbestedingsproces

Tenderspecificaties 

Onafhankelijk van de aard van de aanbesteding helpen wij met de specifieke GeoBIM aspecten binnen een tender. We helpen zowel met het opstellen van specificaties voor opdrachtgevers als met de positionering en de rol van GeoBIM binnen een inschrijving voor opdrachtnemers. We weten van de mogelijkheden en onmogelijkheden en bewaken de samenhang met het doel en onderwerp van de tender.

Marktoriëntatie 

De start van een aanbestedingsproces. Wij helpen in de keuze en beoordeling van internationale en regionale aanbieders die we beschouwen als vooraanstaand en geschikt. We toetsen dit aan bestaand beleid of vertalen de uitkomst naar gewenst beleid.

Beoordeling Inzending 

We participeren QC in het team dat de inzendingen beoordeelt. We beoordelen daarbij de kwaliteit van de inzending en de genoemde referenties. Toetsing van technologische haalbaarheidsaspecten en risico's neemt hierin een voorname positie in.

Ik wil meer weten
andreas-klassen-gZB-i-dA6ns-unsplash-1