<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=653894673610194&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Bedrijf en Cultuur

Over ons bedrijf en onze cultuur

Je wilt iets weten over GeoBIMexperts? Dat vertellen we graag. Wat ons drijft, wat we willen bereiken en met wie we graag samenwerken. Lees hieronder meer of kies een van de onderwerpen in het menu.

Missie

We geloven dat de combinatie van Geo-informatie technologie en BIM meerwaarde kan creëren voor mens en maatschappij.  Gedetailleerde objectinformatie is nog zinvoller door deze in een ruimtelijke context te plaatsen. Voeg daar nog wat dimensies aan toe zoals tijd en sensoren - en de weg naar Digital Twins ligt open. Wij zetten onze kennis, expertise en netwerk in om deze integratie op een volwassen manier voor iedereen haalbaar te maken.

Waar we vandaan komen

Onze roots liggen in Geo-informatie technologie. Dat is niet te ontkennen. We hebben dezelfde achtergrond als ons zusterbedrijf GeoExperts. We zijn via onze aandeelhouders gelinkt aan Ruimteschepper, NieuwlandGeo en Net4S. De persoonlijke achtergrond van de bestuurders ligt op het gebied van GIS. De laatste jaren kwam hier steeds meer Digital Twin, Asset Management en Asset performance bij. Vanuit de geo-informatie richting 3D en BIM. Lees er nog meer over in het hoofdstuk Ontstaan.

Cultuur

Wij geloven sterk in een persoonlijke band met onze klanten en onze medewerkers. Het gaat in ons bedrijf vooral om motivatie en satisfactie. Plezier in het werk, aandacht voor de mens. Zo zijn we zelf, zo willen we ook groeien.

Wat ons drijft

Motivatie is alles, dat weet je als je het meemaakt. Enthousiast zijn van projecten, van het maatschappelijk nut van wat we doen zoals de inzet voor de publieke ruimte en de energietransitie om maar een paar onderwerpen te noemen. En uiteraard de aandacht voor de klant en de personen die er achter zitten.

Wat we voor onze klanten willen bereiken

Onze klanten hebben direct belang bij concrete projecten die worden uitgevoerd binnen tijd en budget. Geen nieuws. Dat kunnen wij leveren en ondersteunen. Als het om visie en beleid gaat willen we graag meedenken met de lange termijn doelen en mee helpen afwegingen te maken waar welke technologie voor wordt ingezet. De gevolgen voor de organisatie en haar processen komt hierbij uiteraard aan bod. Die afweging vereist aandacht in de breedste zin ten behoeve van het resultaat. Dat willen we graag samen doen.

Met wie we samenwerken

Vanaf het begin is GeoBIMexperts opgezet als een projectteam met 'vele schouders er onder'. We zijn gestart met de expertise en ervaring uit GeoExperts, Ruimteschepper en NieuwlandGeo. Daarnaast werken we nauw samen met een groep senior professionals die hun sporen in BIM en Geo hebben verdiend. Zij willen zich met hun naam en projecten verbinden aan GeoBIMexperts. Zie verder (projecten en referenties boegbeelden)

Onze eigen IT omgeving

Bij de start van ons bedrijf zijn we steeds uitgegaan van het principe 'doe de dingen direct goed'. Dat gold dus in hoge mate ook voor de eigen IT omgeving. De belangrijkste tool daarbij is Hubspot waarin zowel marketing, sales als de website beheerd worden. Een professioneel product met de juiste beveiliging en procedures om content en gegevens te waarborgen. Duidelijke beheerder- en gebruikersrollen zijn bepaald. Een tweede tool is Simplicate. Van daaruit hebben we een helder zicht op de facturatie en weten we dat er op dat gebied niets fout gaat. Tenslotte is onze hele Office omgeving gebaseerd op de Microsoft Business suite. Documenten zijn veilig in SharePoint en ons informatiemanagement is in die omgeving goed ingericht.