<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=653894673610194&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Data management

GeoBIMexperts helpt bij het op orde brengen en houden van uw waardevolle data

Data migratie / ETL 

Om vooruit te komen worden voortdurend keuzes gemaakt om nieuwe technologie in te zetten. Oude systemen worden uitgefaseerd omdat ze niet meer voldoen. GBE helpt bij het behoud van de waardevolle data uit uw legacy systemen. Ook als verschillende systemen moeten blijven draaien maar data uitgewisseld wordt kan GBE helpen bij het inrichten van ETL tooling om de informatie op orde te houden.

Data kwaliteit 

Juiste beslissingen worden  gemaakt op basis van goede data. Datakwaliteit is derhalve een van de belangrijkste assets voor uw organisatie. GBE helpt bij het verbeteren van uw datakwaliteit. Het op order brengen is een arbeidsintensieve klus. Daar hebben we voldoende relaties voor. GBE begeleid dit proces voor u en zorgt dat de dataprocessen vervolgens goed worden ingericht zodat beheer en daarmee kwaliteit is geborgd binnen de organisatie.

Uitwisseling en Standaarden 

Landelijk en internationaal wordt met standaarden gewerkt om eenvoudige uitwisseling van data en gegevens tussen systemen en organisaties mogelijk te maken. GBE is op de hoogte van de standaarden en participeert in de definiëring van deze standaarden bij landelijke platformen. We helpen uw organisatie graag op weg om deze standaarden te implementeren.

QuickScans 

Benieuwd hoe uw organisatie er voor staat op het gebied van datakwaliteit? Middels een Quickscan op uw data kunnen we met eenvoudige middelen snel de kwaliteit van uw data bepalen. Uitkomst van deze quickscan is een roadmap met projectvoorstellen om tot het gewenste datakwaliteitsniveau te komen. We nemen hierin niet alleen de huidige kwaliteit onder de loep maar kijken ook naar processen voor het op orde houden van de gewenste datakwaliteit.

Ik wil meer weten
you-x-ventures-Oalh2MojUuk-unsplash