<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=653894673610194&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Spoor en Wegen

2D, 3D en Geo integreren

De registratie van het wegen en spoorwegennet is al decennia een essentieel onderdeel van uw infrabeheer, of dat nu over wegen of spoorwegen gaat. De laatste tijd is het duidelijk dat de combinatie van alle ruimtelijke assetgegevens een groot voordeel biedt. Er zijn de geografische registratie, maar daarnaast ook 2D tekeningen en 3D surveying en scanningsdata. En ook de project- en bouwtekeningen van bovengrondse assets. Alles hangt samen en als dat wordt geïntegreerd in een samenhangend systeem van assetregistratie zijn de voordelen al gauw duidelijk.
U heeft alleen te maken met veel verschillende afdelingen en taken, en de een is meer op 3D en BIM gericht dan de ander. Bovendien lopen er de projecten en het operationele beheer doorheen.

GeoBIMexperts kent de problematiek en kan strakke lijnen naar de toekomst uitzetten. Ook een implementatie mee ondersteunen of verzorgen. Zo kunnen we de asset lifecycle van uw infrastructuur in alle fasen ondersteunen.

Ik wil meer weten
Dubai-monorail-640
Shutterstock Dubai Monorail