<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=653894673610194&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Visie en Beleid

GeoBIMexperts helpt bij het vormen en verwoorden van uw visie op het gebied van GeoBIM

Vaststellen gewenste maturity level van organisatie

Het hoogste niveau van beleid is het definiëren wat uw organisatie wil bereiken. De aspecten zijn inhoudelijk en qua ambitieniveau gericht op wat nodig is voor uw financiële en operationele resultaten en hoe GeoBIM hier het verschil kan maken

Definitie van Resultaat

Resultaten kunnen bestaan uit meetbare financiële opbrengsten maar ook kwaliteit en efficiëntie. Wij helpen mee in de verwoording daarvan en houden daarbij de haalbaarheid daarvan in het oog

Uitwerken business cases

Wellicht is de prioriteit het aantonen van de return on investment. Dat kunnen wij aan de hand van internationale referentieprojecten. Tegelijk nemen we de specifieke omstandigheden van uw bedrijf mee.

Opstellen Roadmaps

We kijken naar wat de organisatie wil bereiken, wat beschikbare technologieën en partners zijn, wat dan de meest realistische fasering en timing is. Welke processtappen er nodig zijn, zoals het uitzetten van een tender of niet.
Ik wil meer weten
dylan-gillis-KdeqA3aTnBY-unsplash