<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=653894673610194&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Woningcorporaties

GIS toevoegen aan BIM

Gebouwen en gebouwinformatie zijn wellicht in ruime mate voorhanden, want dat is nodig bij het beheren van vastgoed. Om alle BIM processen soepel te laten verlopen, komt er veel bij kijken. De relatie opdrachtgever en aannemer is essentieel, om maar niet te spreken van de duidelijkheid over de op te leveren bestanden en formaten. Naast de BIM processen optimaliseren zou een geografische context voor al die assets van grote waarde kunnen zijn voor de inspraak en  planningsprocessen. Maar ook biedt het inbrengen van alle gebouwinformatie in een GIS omgeving operationele en efficiëntievoordelen.

GeoBIMexperts helpt bij het aantonen van de benefits en de keuze van wat wel en niet op dit gebied.

Ik wil meer weten
IMRO_opmaak_ruimtelijkeplannen.nl-merge2-600
eigen fotomontage